QHSC
Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?
Jest to wymagany od 1 stycznia 2009 r. dokument określający zużycie energii wyrażonej w [kWh/m2/rok] niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem, tj. centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.
Skąd wynika obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków?

budynek_1Zgodnie z Dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. Polska jest obowiązana do wprowadzenia niezbędnych przepisów w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Od 1 stycznia 2009 r. wszystkie nowo powstające i oddawane do użytku budynki oraz budynki lub lokale podlegające zbyciu lub wynajmowi podlegają certyfikacji w formie świadectwa charakterystyki energetycznej na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007, [Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373 z późn. zm.].

Kogo będą obowiązywały świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?

budynek_2Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy następujących budynków:

 • nowych i oddawanych do użytkowania – oznacza to, że kopia świadectwa energetycznego musi być załączona do wniosku o pozwolenie na użytkowanie,
 • sprzedawanych lub wynajmowanych – bez przedstawionego świadectwa, notariusz odmów sporządzenia umowy sprzedaży,
 • remontowanych – w których w wyniku remontu lub rozbudowy zmieniła się charakterystyka energetyczna.
 • ubiegających się o tzw. kredyt na termomodernizacje budynku (z możliwością umorzenia 25% wartości kredytu),
 • o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, które są zajmowane przez organy administracji publicznej, lub w których świadczone są usługi znacznej liczbie osób.

sieciPonadto oferujemy:

 • Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy
 • Pomiary instalacji elektrycznych (okresowe i odbiorcze )
 • Konfigurację usług sieciowych (poczta,WWW,dns i inne)
 • Konfigurację zabezpieczeń sieciowych
 • Administrowanie serwerami (Linux,Windows)
 • Szkolenia informatyczne

 

dr inż. Krzysztof Redlarski

tel. +48 660-447-577
email: biuro@qhsc.pl