QHSC

OUTSOURCING

Jeśli na Twojej firmie ciążą obowiązki prowadzenia i wdrażania systemów bezpieczeństwa, jakości czy środowiskowych, jeśli obecnie borykasz się z problematyką poświęconą dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, nasza firma kompleksowo przejmie Twoje obowiązki oraz profesjonalnie poprowadzi zadania i czynności związane z powyższymi zagadnieniami.

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów połączonych z warsztatami, w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego. W czasie szkolenia wykorzystujemy różnorodne formy przekazu (filmy video, skrypty, prezentacje multimedialne), które znacznie ułatwiają słuchaczom przyswojenie problematyki bhp i ochrony p.poż.

Zarówno szczegółowy program, jak i ceny szkoleń zawsze ustalamy indywidualnie, każdorazowo dopasowując się do zakresu zlecenia i oczekiwań Klientów.

Posiadamy profesjonalne zaplecze dydaktyczne. Nasi wykładowcy to grono wyspecjalizowanych fachowców z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), ochrony przeciwpożarowej (p.poż) z wieloletnią praktyką i ogromnym doświadczeniem zawodowym.

Tematyka szkoleń oferowanych przez nas szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i jest oparta o ramowe programy zawarte w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla konkretnych grup zawodowych.

Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dla:

  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników na stanowiskach administracyjno- biurowych
  • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
  • pracowników na stanowiskach robotniczych
  • studentów i uczniów szkół zawodowych odbywających praktyki

Każde prowadzone przez nas szkolenie zakończone jest egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta, jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia dodatkowych szkoleń pracowników, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na szkodliwe warunki pracy, m.in.: działanie czynników biologicznych, hałas lub drgania mechaniczne, działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz działanie pyłu azbestu oraz osób kierujących takimi pracownikami i pracodawców.

Posiadając odpowiednie kwalifikacje, prowadzimy także szkolenia dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników, zgodnie z wymogami wymienionymi w rozporządzeniu o ochronie przeciwpożarowej. Oferowane przez nas szkolenia p.poż. pozwolą Państwu na uświadomienie pracownikom z jakimi zagrożeniami mogą mieć do czynienia oraz jak skutecznie przeciwdziałać i zapobiegać wybuchowi i rozprzestrzenianiu się pożaru.

 

Zachęcamy do kontaktu.