QHSC

VBA

Visual Basic Applications - jest to język programowania, którego celem jest automatyzacja wykonywanych czynności.
Jeśli pragniesz usprawnić codziennie wykonywane czynności zachęcamy do skorzystania z organizowanych przez nas szkoleń.