QHSC

PIERWSZA POMOC

  • Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, także w tematyce pierwszej pomocy.
  • Pierwsza pomoc są to czynności, które należy wykonać w celu utrzymania przy życiu poszkodowanego oraz zmniejszenia niekorzystnych następstw wypadków przed przybyciem wykwalifikowanych służb.
  • Szkolenia organizowane przez QHSC przeznaczone są dla każdej grupy zawodowej. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych czynnych zawodowo ratowników medycznych, których wiedza oraz umiejętności oparte są na wieloletnim doświadczeniu. Kursy przeprowadzane są na podstawie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji oraz zgodnie z zaleceniami International Trauma Life Support.
  • Każdy uczestnik po ukończonym kursie otrzymuje imienny certyfikat.