QHSC

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • Nasza firma oferuje w swoim zakresie szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO
    (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Celem szkolenia jest przygotowanie przedsiębiorstwa do spełnienia wymogów RODO oraz zapewnienia swobodnego i zgodnego z prawem przepływu danych osobowych.