QHSC

 BHP

Działając w zgodzie z art. 23711§ 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.), oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie BHP w ramach outsourcingu.

Usługi wykonujemy w ramach:

 • umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp i ochrony przed pożarem,
 • umów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • jednorazowych zleceń.

Decydując się na współpracę z nami znajdziecie Państwo rozwiązania dla wielu swoich potrzeb.

W ramach współpracy proponujemy:

 • doradztwo w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy,
 • przeprowadzenie przeglądów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • współpraca z odpowiednimi laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy,
 • ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wraz ze sporządzeniem dokumentacji,
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • sporządzanie rocznych analiz stanu bhp,
 • przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp,
 • udział w wykonywaniu badań środowiskowych,
 • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami,
 • zgłaszanie firm do PIP i PIS,
 • nadzór prewencyjny p.poż.,
 • tworzenie instrukcji i regulaminów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU