QHSC

Rejestracja

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma EL-KOM Krzysztof Redlarski z siedzibą w Baninie, kontakt 668 885 016.
- dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem w szkoleniu
- podanie danych jest dobrowolne
- dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa
- przysługuje Pani/Panu prawo do ​​dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji szkolenia

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w szkoleniu przez firmę EL-KOM Krzysztof Redlarski 80-297 Banino, ul. Sportowa 4 (zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z późn., zm.)

ZGADZAM SIĘ