QHSC

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.

Każda przygotowywana przez nas instrukcja powstaje w oparciu o zebrane informacje dotyczące konkretnego stanowiska pracy.

Doradztwo w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia i sprzęt gaśniczy, oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze.

Na życzenie klienta przeprowadzamy próbne alarmy przeciwpożarowe oraz próbne sprawdzenie warunków ewakuacji wynikające z obowiązku określonego w § 13. 1. rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z 2006r.)